Riksdagsledamöternas pensioner m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 10 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-17
Justering: 1994-05-26
Betänkande 1993/94:KU43

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07

Protokoll med beslut