Riksdagsledamöternas tjänsteresor

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2001

Beslut

Riksdagsledamöternas tjänsteresor (KU25)

Reglerna för riksdagsledamöternas tjänsteresor ändras fr.o.m. den 1 juli 2001. Riksdagens beslut innebär bl.a. att en ledamot alltid ska lämna in en reseräkning för att få ersättning för kostnader för resor som ledamoten själv betalat och hans eller hennes övriga utlägg. Reseräkningen ska lämnas snarast, dock senast sex månader efter det att resan avslutades.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till riksdagsstyrelsens förslag
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-29
Justering: 2001-05-31
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU25

Alla beredningar i utskottet

2001-05-29, 2001-05-15

Riksdagsledamöternas tjänsteresor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner Riksdagsstyrelsens förslag om riksdagsledamöternas tjänsteresor. Förslaget innebär bl.a. att en ledamot alltid ska lämna in en reseräkning för att få ersättning för kostnader för resor som ledamoten själv betalat och hans eller hennes övriga utlägg. Reseräkningen ska lämnas snarast, dock senast sex månader efter det att resan avslutades. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-11
4

Beslut

Beslut: 2001-06-12

Protokoll med beslut