Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna (JuU40)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna. Skälet är att Regeringskansliet och Rikspolisstyrelsen redan startat arbetet med att förbättra styrningen av polisen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Bifall till motion. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna (JuU40)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna. Skälet är att Regeringskansliet och Rikspolisstyrelsen redan startat arbetet med att förbättra styrningen av polisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.