Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans köp av tjänster förrehabilitering

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2005

Beslut

Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering (SfU11)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering. Skälet är att Riksrevisionens rapport kommer att ingå som underlag i en kommande utredning om en översyn av bland annat arbetsgivares rehabiliteringsansvar. Riksrevisionens styrelse vill att regeringen dels klargör gränsdragningen mellan Försäkringskassans och arbetsgivarens ansvar för rehabilitering, dels vidtar åtgärder för att förbättra styrning, ledning och uppföljning av Försäkringskassans arbete inom rehabiliteringsområdet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-01
Justering: 2005-03-17
Betänkande publicerat: 2005-03-29
Trycklov: 2005-03-29
Reservationer 4
Betänkande 2004/05:SFU11

Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering (SfU11)

Riksrevisionens styrelse har lämnat ett förslag till riksdagen om Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering. Riksrevisionens styrelse vill att regeringen dels klargör gränsdragningen mellan Försäkringskassans och arbetsgivarens ansvar för rehabilitering, dels vidtar åtgärder för att förbättra styrning, ledning och uppföljning av Försäkringskassans arbete inom rehabiliteringsområdet. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen från Riksrevisionens styrelse. Skälet är att Riksrevisionens rapport kommer att ingå som underlag i en kommande utredning om en översyn av bland annat arbetsgivares rehabiliteringsansvar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-06
4

Beslut

Beslut: 2005-04-06
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av lagen om allmän försäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2004/05:14 punkterna 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04708
c01903
fp13908
kd02517
v25004
mp13004
-0001
Totalt165130153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Rehabiliteringsansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Sf17 av Anna Lilliehöök (m) och
2004/05:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 1.

Reservation 2 (m, c, fp)

3. Rehabiliteringsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. (fp).

Reservation 3 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04708
c01903
fp04008
kd25008
v25004
mp13004
-0001
Totalt189106054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 2.

Reservation 4 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1231020
m04708
c01903
fp04008
kd23118
v25004
mp12005
-0001
Totalt183108157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag