Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Nej till förslag om Arktisområdet (UU11)

Riksdagen sa nej till motioner om Arktisområdet och arbetet i det Arktiska rådet. Motionerna kommer framför allt från den allmänna motionstiden 2014 och 2015 och handlar bland annat om krav på ökade miljöinsatser i Arktis.

Riksdagen har också gått igenom regeringens kommentarer till Riksrevisionens rapport: "Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar". Riksrevisionen pekar bland annat på att Arktiska rådets organisation behöver förbättrats och att uppföljningen av rådets arbete inte alltid fungerar så bra. Riksdagen anser att regeringen redan arbetar med miljöfrågor i området och med att förbättra arbetet i det Arktiska rådet. Riksdagen sa därför nej till alla motioner och lade ärendet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2015/16:34 läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-02
Justering: 2016-02-11
Trycklov: 2016-02-12
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:UU11

Alla beredningar i utskottet

2016-02-02, 2016-01-26, 2016-01-14

Nej till förslag om Arktisområdet (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som handlar om Arktisområdet och arbetet i det Arktiska rådet. Motionerna kommer framför allt från den allmänna motionstiden 2014 och 2015 och handlar bland annat om krav på ökade miljöinsatser i Arktis.

Utrikesutskottet har också gått igenom regeringens kommentarer till Riksrevisionens rapport: "Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar". Riksrevisionen pekar bland annat på att Arktiska rådets organisation behöver förbättrats och att uppföljningen av rådets arbete inte alltid fungerar så bra. Utskottet anser att regeringen redan arbetar med miljöfrågor i området och med att förbättra arbetet i det Arktiska rådet. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till alla motioner och lägger ärendet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-24
Debatt i kammaren: 2016-02-25
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Granskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3268 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1 och 3,

2015/16:2601 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 9 och

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 289 22 0 38


2. Miljöskydd i Arktis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3268 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 2 och

2015/16:3019 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 22 1 0 2
C 0 0 22 0
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 270 19 22 38


3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

4. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: