Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU6

Planerat beslutsdatum: 5 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 16 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-01-30
Trycklov: 2020-01-31
bet 2019/20:AU6

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2020-01-16
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-04
Debatt i kammaren: 2020-02-05
4

Beslut

Beslut: 2020-02-05