Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 19 november 2019

Utskottets förslag

Bostadsbidrag och trångboddhet har granskats (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av bostadsbidrag och trångboddhet.

Riksrevisionen konstaterar att trångboddheten har ökat de senaste 20 åren, men att den enligt nuvarande måttstock (trångboddhetsnorm 3) inte har några effekter på vuxnas eller barns hälsa, vuxnas sjukfrånvaro eller barns skolresultat. Revisionen rekommenderar dock regeringen att i den pågående översynen av bostadsbidraget samtidigt se över den nuvarande trångboddhetsnormen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning och anger att en översyn ska göras av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd samt om och hur bostadsytan ska påverka bidraget.

Utskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-15
Reservationer 1
bet 2019/20:SfU9

Alla beredningar i utskottet

2019-11-05, 2019-10-15

Bostadsbidrag och trångboddhet har granskats (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av bostadsbidrag och trångboddhet.

Riksrevisionen konstaterar att trångboddheten har ökat de senaste 20 åren, men att den enligt nuvarande måttstock (trångboddhetsnorm 3) inte har några effekter på vuxnas eller barns hälsa, vuxnas sjukfrånvaro eller barns skolresultat. Revisionen rekommenderar dock regeringen att i den pågående översynen av bostadsbidraget samtidigt se över den nuvarande trångboddhetsnormen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning och anger att en översyn ska göras av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd samt om och hur bostadsytan ska påverka bidraget.

Utskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion i ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1736 av Solveig Zander och Martina Johansson (båda C) och

lägger skrivelse 2019/20:4 till handlingarna.

Reservation 1 (SD, C, L)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1736 av Solveig Zander och Martina Johansson (båda C) och

lägger skrivelse 2019/20:4 till handlingarna.

Reservation 1 (SD, C, L)