Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin

Näringsutskottets bet 2013/14:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Statens insatser för energieffektivisering inom industrin (NU10)

Riksrevisionen har granskat statens insatser för energieffektivisering inom industrin. Granskningen har särskilt fokuserat på programmet för energieffektivisering, PFE. Riksrevisionen menar att både målen för och effekterna av PFE är oklara.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. Regeringen anser att Riksrevisionens slutsats om effekterna av PFE går lite för långt.

Energieffektivisering är ett viktigt medel för att nå målsättningar om ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan, ökad försörjningstrygghet och ökad konkurrenskraft, anser näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut. Utskottet konstaterar att det framgår i skrivelsen att regeringen arbetar med frågan om hur energieffektivisering inom industrin framöver kan förbättras.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika energipolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-30
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-26
Trycklov: 2014-02-26
Reservationer 21
bet 2013/14:NU10

Statens insatser för energieffektivisering inom industrin (NU10)

Riksrevisionen har granskat statens insatser för energieffektivisering inom industrin. Granskningen har särskilt fokuserat på om programmet för energieffektivisering, PFE. Riksrevisionen menar att både målen för och effekterna av PFE är oklara.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. Regeringen anser att Riksrevisionens slutsats om effekterna av PFE går lite för långt.

Energieffektivisering är ett viktigt medel för att nå målsättningar om ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan, ökad försörjningstrygghet och ökad konkurrenskraft, anser näringsutskottet. Utskottet konstaterar att det framgår i skrivelsen att regeringen arbetar med frågan om hur energieffektivisering inom industrin framöver kan förbättras. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika energipolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-06
4

Beslut

Beslut: 2014-03-12
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energieffektivisering inom industrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 15 och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 7 och
lägger skrivelse 2013/14:42 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP20004
C18005
SD17003
V01603
KD17002
Totalt172138039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Mål för energianvändningen i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 2 (S, V)
Reservation 3 (MP)

3. Energieffektivisering i byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 8,
2013/14:N215 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 8 och
2013/14:N374 av Gunnar Sandberg m.fl. (S).

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M100007
MP00232
FP20004
C19004
SD01703
V16003
KD17002
Totalt271182337

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Övrigt om energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N215 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP20004
C19004
SD17003
V01504
KD17002
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:T335 yrkande 2, 2013/14:MJ493 yrkande 13, 2013/14:N238 yrkandena 1, 2 och 9, 2013/14:N282, 2013/14:N323 yrkandena 1 och 7, 2013/14:N409 och 2013/14:N425 yrkande 33.

Reservation 7 (S, MP, V)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M100007
MP00232
FP20004
C19004
SD01703
V00163
KD17002
Totalt1561713937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:T521 yrkande 16, 2013/14:T526 yrkande 43 och 2013/14:N440.

Reservation 9 (MP)

7. Vågkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 10 (S, MP)
Reservation 11 (V)

8. Småskalig vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 26.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

9. Övrigt om vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N417 av Krister Hammarbergh (M) och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 14 (S, MP, V)

10. Delägarskap i vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N206 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 15 (MP)

11. Forskning om havsbaserad vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 16 (V)

12. Övrigt om vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N218 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:N244 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 22 och
2013/14:N436 av Lise Nordin m.fl. (MP).

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (MP, V)
Reservation 19 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M100007
MP00232
FP20004
C19004
SD01703
V00163
KD17002
Totalt1561713937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Kommunala energibolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N213 av Lise Nordin m.fl. (MP) och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 38.

Reservation 20 (S, MP, V)

14. Övriga energipolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C244 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
2013/14:N230 av Jan R Andersson (M),
2013/14:N231 av Jan R Andersson (M),
2013/14:N261 av Matilda Ernkrans och Eva-Lena Jansson (båda S),
2013/14:N294 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (båda S) och
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 21 (S)