Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2018

Beslut

Granskning av Skatteverkets arbete med folkbokföringen (SkU16)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av Skatteverkets arbete med folkbokföringen. Riksrevisionen har funnit att det finns brister i arbetet och har rekommenderat regeringen att vidta åtgärder för att öka kvaliteten och stärka riskhanteringen.

Regeringen håller med Riksrevisionen i bedömningen av bristerna i Skatteverkets arbete med folkbokföringen och anser att det är angeläget att vidta åtgärder. Många av de problem som Riksrevisionen påtalar i sin rapport har redan uppmärksammats av Skatteverket, och ett utvecklingsarbete pågår.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-08
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SkU16

Alla beredningar i utskottet

2018-04-12

Granskning av Skatteverkets arbete med folkbokföringen (SkU16)

Skatteutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av Skatteverkets arbete med folkbokföringen. Riksrevisionen har funnit att det finns brister i arbetet och har rekommenderat regeringen att vidta åtgärder för att öka kvaliteten och stärka riskhanteringen.

Regeringen håller med Riksrevisionen i bedömningen av bristerna i Skatteverkets arbete med folkbokföringen och anser att det är angeläget att vidta åtgärder. Många av de problem som Riksrevisionen påtalar i sin rapport har redan uppmärksammats av Skatteverket, och ett utvecklingsarbete pågår.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-24
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3997 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2017/18:124 till handlingarna.

Reservation 1 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 0 33 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 247 37 0 65