Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Utskottets förslag

Förvaltningen av premiepensionssystemet har granskats (SfU14)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av om premiepensionssystemet fungerar som det är tänkt. Enligt revisionen har premiepensionssystemet effektivitetsbrister som kan påverka framtida pensioner negativt. Revisionen föreslår bland annat att regeringen utreder möjligheten att ställa högre krav på att fondbolagen på fondtorget ska redovisa alla kostnader. Riksrevisionen föreslår också att Pensionsmyndigheten utvecklar verktyg för att underlätta spararnas placeringsbeslut.

Regeringen instämmer i delar av Riksrevisionens slutsatser. Däremot tycker inte regeringen att det är lämpligt att börja utreda möjligheten att ställa högre krav på fondbolagen eftersom en reform av pensionssystemet redan har inletts.

Utskottet håller med om att det finns problem inom premiepensionssystemet. Men eftersom regeringen har påbörjat ett reformarbete så instämmer utskottet i regeringens bedömning om att inte starta ytterligare utredningar nu.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett behandlat motionsförslag om premiepensionssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-14
Trycklov: 2019-05-15
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SfU14

Förvaltningen av premiepensionssystemet har granskats (SfU14)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av om premiepensionssystemet fungerar som det är tänkt. Enligt revisionen har premiepensionssystemet effektivitetsbrister som kan påverka framtida pensioner negativt. Revisionen föreslår bland annat att regeringen utreder möjligheten att ställa högre krav på att fondbolagen på fondtorget ska redovisa alla kostnader. Riksrevisionen föreslår också att Pensionsmyndigheten utvecklar verktyg för att underlätta spararnas placeringsbeslut.

Regeringen instämmer i delar av Riksrevisionens slutsatser. Däremot tycker inte regeringen att det är lämpligt att börja utreda möjligheten att ställa högre krav på fondbolagen eftersom en reform av pensionssystemet redan har inletts.

Utskottet håller med om att det finns problem inom premiepensionssystemet. Men eftersom regeringen har påbörjat ett reformarbete så instämmer utskottet i regeringens bedömning om att inte starta ytterligare utredningar nu.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett behandlat motionsförslag om premiepensionssystemet.

Förslagspunkter

1. Förvaltningen av premiepensionssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3070 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1-5 och

lägger skrivelse 2018/19:80 till handlingarna.

Reservation 1 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förvaltningen av premiepensionssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3070 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1-5 och

lägger skrivelse 2018/19:80 till handlingarna.

Reservation 1 (V)