Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 26 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2020-01-14
Trycklov: 2020-01-17
bet 2019/20:KU2

Alla beredningar i utskottet

2019-12-10, 2019-11-26, 2019-11-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22