Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

Civilutskottets bet 2015/16:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Rapport om samhällets stöd till överskuldsatta (CU17)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta. Regeringen tänker vidta åtgärder utifrån Riksrevisionens granskning. Bland annat kommer regeringen att föreslå ändrade regler så att fler skuldsatta genomgår skuldsanering, förtydliga vad budget- och skuldrådgivning innebär samt ge ett uppdrag till de ansvariga myndigheterna att ta fram rekommendationer när det gäller budget- och skuldrådgivning i kommunerna.

Riksdagen såg positivt på det arbete som regeringen har påbörjat och lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Regeringens skrivelse läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-26
bet 2015/16:CU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-02
Debatt i kammaren: 2016-03-03
4

Beslut

Beslut: 2016-03-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samhällets stöd till överskuldsatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:66 till handlingarna.