Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export

Näringsutskottets bet 2013/14:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Riksrevisionens granskning av statens insatser för att främja export (NU13)

Riksrevisionen har granskat statens verksamhet för att främja företagens förmåga till export. Syftet har varit att undersöka om verksamheten är effektiv och organiserad utifrån företagens behov. Riksrevisionen har i sin rapport lämnat rekommendationer till regeringen och de statliga aktörerna som ingår i granskningen. Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning.

Näringsutskottet konstaterar att regeringen tänker genomföra flera åtgärder med anledning av rekommendationerna. Det har redan startat ett arbete som ligger i linje med detta. Utskottet tycker att det är viktigt att verksamheten löpande följs upp och utvärderas. Utskottet välkomnar därför att regeringen gett Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram och föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas i detta arbete. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till två motioner med anledning av skrivelsen och motioner från allmänna motionstiden 2013 om handelspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-30
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-03-04
Trycklov: 2014-03-04
Reservationer 17
bet 2013/14:NU13

Alla beredningar i utskottet

2014-01-30, 2014-01-21

Riksrevisionens granskning av statens insatser för att främja export (NU13)

Riksrevisionen har granskat statens verksamhet för att främja företagens förmåga till export. Syftet har varit att undersöka om verksamheten är effektiv och organiserad utifrån företagens behov. Riksrevisionen har i sin rapport lämnat rekommendationer till regeringen och de statliga aktörerna som ingår i granskningen. Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning.

Näringsutskottet konstaterar att regeringen tänker genomföra flera åtgärder med anledning av rekommendationerna. Det har redan startat ett arbete som ligger i linje med detta. Utskottet tycker att det viktigt att verksamheten löpande följs upp och utvärderas. Utskottet välkomnar därför att regeringen gett Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram och föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas i detta arbete. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till två motioner med anledning av skrivelsen och motioner från allmänna motionstiden 2013 om handelspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-12
4

Beslut

Beslut: 2014-03-12
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N5 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 1-3 och
2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1-3 och
lägger skrivelse 2013/14:55 till handlingarna.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02302
FP20004
C19004
SD17003
V01603
KD17002
Totalt173139037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Svenskt exportfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 4, 6 och 7.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP, V)

3. Regional exportrådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 4 (S, V)

4. EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 5 (S)

5. Exportfrämjande och hållbart företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 7 och
2013/14:MJ304 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP02302
FP20004
C19004
SD17003
V01603
KD17002
Totalt27239038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Exportfrämjande och hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 27 och 45.

Reservation 7 (MP)

7. Övrigt om exportfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N267 av Ann-Britt Åsebol (M),
2013/14:N273 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2013/14:N327 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,
2013/14:N381 av Staffan Anger (M) och
2013/14:N401 av Gustaf Hoffstedt (M).

8. Rättvis handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 27 och 30,
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 60,
2013/14:N391 av Robert Halef (KD) yrkande 1,
2013/14:N397 av Thomas Strand m.fl. (S) och
2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 3.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP00232
FP20004
C19004
SD17003
V00163
KD17002
Totalt1731003937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Handel och läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 16 och
2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 11 (S, MP, V)

10. Handel och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 62.

Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

11. Handel och hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 41.

Reservation 14 (MP)

12. Världshandelsorganisationen (WTO)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 15 (S, MP, V)

13. Handel, hållbart företagande och rättvisemärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 5 och 14.

Reservation 16 (S, MP, V)

14. Övrigt om internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 17 och 59,
2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 11,
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14 och
2013/14:N391 av Robert Halef (KD) yrkande 2.

Reservation 17 (MP, V)