Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Finansutskottets bet 2019/20:FiU44

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 12 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-09
Trycklov: 2020-06-09
bet 2019/20:FiU44

Alla beredningar i utskottet

2020-06-02, 2020-05-12
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer