Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen (MJU3)

Riksrevisionen har sammanställt tidigare gjorda granskningar av den europeiska handeln med utsläppsrätter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Litauen och Polen. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redovisar sin bedömning av Riksrevisionens rapport.

Rapporten handlar i huvudsak om EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS och användningen av de så kallade flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet till FN:s konvention om klimatförändringar, det vill säga mekanismen för ren utveckling och mekanismen för gemensamt genomförande, CDM- och JI-programmet. I skrivelsen redogör regeringen för sina ståndpunkter och pågående arbete inom dessa områden.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-08-27
Justering: 2013-10-17
Betänkande publicerat: 2013-10-29
Trycklov: 2013-10-28
Reservationer 7
bet 2013/14:MJU3

Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen (MJU3)

Riksrevisionen har sammanställt tidigare gjorda granskningar av den europeiska handeln med utsläppsrätter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Litauen och Polen. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redovisar sin bedömning av Riksrevisionens rapport.

Rapporten handlar i huvudsak om EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS och användningen av de så kallade flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet till FN:s konvention om klimatförändringar, det vill säga mekanismen för ren utveckling och mekanismen för gemensamt genomförande, CDM- och JI-programmet. I skrivelsen redogör regeringen för sina ståndpunkter och pågående arbete inom dessa områden.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-06
4

Beslut

Beslut: 2013-11-06
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s handelssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:MJ7 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Utsläppstak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 2 (MP, V)

3. Utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 3.

Reservation 3 (V)

4. Internationella klimatinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ6 yrkandena 4 och 5, 2012/13:MJ7 yrkande 3 och 2012/13:MJ8 yrkande 4.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Gold Standard på CDM-projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ8 yrkande 3.

Reservation 5 (S, MP, V)

6. Klimatpolitik och arbetstillfällen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ7 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 2 och 4.

Reservation 6 (S)

7. Klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ7 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5 och
2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP02203
FP17007
C20003
SD17003
V01405
KD16003
Totalt164130055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:105 till handlingarna.