Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

Försvarsutskottets bet 2016/17:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2017

Beslut

Riksrevisionens rapport om informationssäkerheten på nio myndigheter (FöU8)

Riksrevisionen har granskat hur nio myndigheter arbetar med sin informationssäkerhet. I rapporten framkommer att myndigheternas arbete med informationssäkerhet ligger på en för låg nivå. Följande myndigheter granskades:

 • Arbetsförmedlingen
 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Bolagsverket
 • Försäkringskassan
 • Lantmäteriet
 • Migrationsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Sjöfartsverket
 • Statens tjänstepensionsverk.

Myndigheterna bedriver samhällsviktig verksamhet, hanterar mycket pengar, är starkt it-beroende och hanterar skyddsvärd information. Regeringen har bedömt rapporten och redogjort för åtgärder i en skrivelse. Bland annat avser regeringen ta fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Försvarsutskottet som har behandlat skrivelsen anser att det är oroande att myndigheternas arbete med informationssäkerheten är på för låg nivå och välkomnar regeringens arbete med en nationell strategi inom området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till motioner som handlar om informationssäkerhetsarbete på myndigheter med flera, medborgarnas kunskap om it-säkerhet samt ett nordiskt, säkert internet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-01-19
Justering: 2017-01-26
Trycklov: 2017-02-01
Reservationer 6
bet 2016/17:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2017-01-19, 2016-12-08

Riksrevisionens rapport om informationssäkerheten på nio myndigheter (FöU8)

Riksrevisionen har granskat hur nio myndigheter arbetar med sin informationssäkerhet. I rapporten framkommer att myndigheternas arbete med informationssäkerhet ligger på en för låg nivå. Följande myndigheter granskades:

 • Arbetsförmedlingen
 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Bolagsverket
 • Försäkringskassan
 • Lantmäteriet
 • Migrationsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Sjöfartsverket
 • Statens tjänstepensionsverk.

Myndigheterna bedriver samhällsviktig verksamhet, hanterar mycket pengar, är starkt it-beroende och hanterar skyddsvärd information. Regeringen har bedömt rapporten och redogjort för åtgärder i en skrivelse. Bland annat avser regeringen ta fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Försvarsutskottet som har behandlat skrivelsen anser att det är oroande att myndigheternas arbete med informationssäkerheten är på för låg nivå och välkomnar regeringens arbete med en nationell strategi inom området. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner som handlar om informationssäkerhetsarbete på myndigheter med flera, medborgarnas kunskap om it-säkerhet samt ett nordiskt, säkert internet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-15
Debatt i kammaren: 2017-02-16
4

Beslut

Beslut: 2017-02-16
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 16 februari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationssäkerhetsarbete på myndigheter m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2015/16:424 av Sotiris Delis (M),

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 18,

2016/17:2072 av Edward Riedl (M),

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 10 och

2016/17:3542 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 0 0 40 8
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 0 17 4
L 13 0 0 6
KD 0 0 12 4
- 0 0 0 1
Totalt 152 74 69 54


2. Medborgarnas kunskap om it-säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 40 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 221 74 0 54


3. Ett nordiskt, säkert internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 14 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 77.

Reservation 6 (SD)

4. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:42 till handlingarna.