Riksrevisionens styrelses redogörelse angående bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2007

Beslut

Regeringens fördelning av bidrag (KU19)

Riksrevisionens styrelse har redovisat för riksdagen en granskning av regeringens och Regeringskansliets fördelning av bidrag. Riksdagen konstaterar att regeringen redan är skyldig att redovisa för riksdagen hur regeringen och Regeringskansliet handlägger bidragsärenden och att riksdagen har skäl att uppmärksamma denna redovisning. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-08
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-15
Trycklov: 2007-05-15
Betänkande 2006/07:KU19

Alla beredningar i utskottet

2007-05-08, 2007-04-24

Regeringens fördelning av bidrag (KU19)

Riksrevisionens styrelse har redovisat för riksdagen en granskning av regeringens och Regeringskansliets fördelning av bidrag. Konstitutionsutskottet konstaterar att regeringen redan är skyldig att redovisa för riksdagen hur regeringen och Regeringskansliet handlägger bidragsärenden och att utskottet har skäl att uppmärksamma denna redovisning. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-24
4

Beslut

Beslut: 2007-05-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2006/07:RRS22 till handlingarna.