Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen sade ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken som presenteras i vårpropositionen. Riksdagen håller bland annat med regeringen om att ett förstärkt jobbskatteavdrag bör införas samt att förmögenhetsskatten och fastighetsskatten ska avskaffas. •  Om ekonomiska vårpropositionen 2007

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 06/07:100 punkt 1-3 och 15-17. Redog. 06/07:RRS9 läggs till handlingarna och avslag till prop. 05/06:1 punkt 40 i denna del, framställningarna 06/07:RRS16, 06/07:RRS17, 06/07:RRS25 och samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 framställning / redogörelse, 5 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-24
Justering: 2007-06-05
Betänkande publicerat: 2007-06-13
Trycklov: 2007-06-13
Reservationer 9
Betänkande 2006/07:FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken som presenteras i vårpropositionen. Utskottet håller bland annat med regeringen om att ett förstärkt jobbskatteavdrag bör införas samt att förmögenhetsskatten och fastighetsskatten ska avskaffas.


• Om ekonomiska vårpropositionen 2007

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår proposition 2005/06:1 Finansplanen punkt 40 i denna del och motionerna
2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 1 i denna del, 3 och 4,
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1, 2, båda i denna del, och 19,
2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2, båda i denna del, och
2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 2, 3 och 5.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v00175
mp00145
Totalt1441063168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riktlinjer för budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för budgetpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 1 i denna del och 2,
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2, båda i denna del, och
2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2, båda i denna del.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v00175
mp00145
Totalt1441063168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Det finanspolitiska ramverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen fastställer målet för den offentliga sektorns finansiella sparande till i genomsnitt 1 % av BNP över en konjunkturcykel samt godkänner regeringens förslag till ändrad redovisning av avgifter till premiepensionssystemet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkterna 2 och 3 samt avslår framställningarna 2006/07:RRS16 och 2006/07:RRS17 punkterna 1 och 2 samt motionerna
2006/07:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (v) och
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040224
m790018
c22007
fp24004
kd18006
v01705
mp14005
Totalt26117269

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Avveckling av Insättningsgarantinämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att avveckla Insättningsgarantinämnden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 15.

5. Ändrad viktning av arbetsinkomst vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag om ändrad beräkning av bostadstillägget för pensionärer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 16 och avslår motion
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 8 (v)

6. Förändringar i utjämningssystemet för kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag om ändring i utjämningssystemet för kommunerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 17 och avslår motionerna
2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5,
2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5 och
2006/07:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1105024
m790018
c23006
fp24004
kd18006
v01705
mp01405
Totalt145136068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Förvaltningsutgifter på sakanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2006/07:RRS9 till handlingarna.

8. Beredning och redovisning av skatteutgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses framställning om regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter.
Därmed avslår riksdagen framställning 2006/07:RRS25.