Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, tilläggsbudget 1995/96, m.m.

Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-21
Justering: 1996-05-28
Betänkande 1995/96:FiU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-06-11
4

Beslut

Beslut: 1996-06-11

Protokoll med beslut