Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets bet 2007/08:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen sade ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken som regeringen föreslår i 2008 års ekonomiska vårproposition. Riksdagen delar regeringens bedömning av ekonomins utveckling de närmaste åren. Huvudscenariot bygger på att den finansiella turbulensen ebbar ut under slutet av året och att spridningseffekterna till den reala ekonomin blir relativt begränsade. Riksdagen instämmer också i regeringens bedömning att det finns ett visst utrymme för ofinansierade reformer på både inkomst- och utgiftssidan under åren 2009-2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-22
Justering: 2008-06-05
Betänkande publicerat: 2008-06-11
Trycklov: 2008-06-10
Reservationer 4
bet 2007/08:FiU20

Alla beredningar i utskottet

2008-05-22, 2008-05-13

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken som regeringen föreslår i 2008 års ekonomiska vårproposition. Utskottet delar regeringens bedömning av ekonomins utveckling de närmaste åren. Huvudscenariot bygger på att den finansiella turbulensen ebbar ut under slutet av året och att spridningseffekterna till den reala ekonomin blir relativt begränsade. Utskottet instämmer också i regeringens bedömning att det finns ett visst utrymme för ofinansierade reformer på både inkomst- och utgiftssidan under åren 2009-2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-18
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:100 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Fi9 yrkande 1, 2007/08:Fi10 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Fi11 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m810016
c23006
fp25003
kd20004
v00193
mp00127
Totalt1491103159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Redogörelser från Riksrevisionens styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi5 och 2007/08:Fi6 samt lägger redogörelserna 2007/08:RRS2, 2007/08:RRS17, 2007/08:RRS18 och 2007/08:RRS22 till handlingarna.

Reservation 4 (v)