Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets bet 2008/09:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2009

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen sa ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen föreslår i 2009 års ekonomiska vårproposition. Den finansiella oron har klingat av och det finns tecken på att produktion och efterfrågan är på väg att nå sin botten. Samtidigt råder stor osäkerhet kring hur både den svenska och den internationella ekonomin kommer utvecklas framöver. Riksdagen håller med regeringen om att den ekonomiska politiken måste vara långsiktig och att de stödåtgärder som kan krävas på grund av krisen inte får bli permanenta. Kommunerna får ett tillfälligt konjunkturstöd på 7 miljarder kronor för att möta minskade skatteintäkter. Riksdagen sa också ja till att satsa 10 miljarder på arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Riksdagen delar regeringens uppfattning att varje åtgärd måste vägas mot effekter på jobben och på de offentliga finanserna där reformutrymmet är kraftigt begränsat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-26
Justering: 2009-06-11
Betänkande publicerat: 2009-06-12
Trycklov: 2009-06-12
Reservationer 4
bet 2008/09:FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottet sa ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen föreslår i 2009 års ekonomiska vårproposition. Den finansiella oron har klingat av och det finns tecken på att produktion och efterfrågan är på väg att nå sin botten. Samtidigt råder stor osäkerhet kring hur både den svenska och den internationella ekonomin kommer utvecklas framöver. Utskottet håller med regeringen om att den ekonomiska politiken måste vara långsiktig och att de stödåtgärder som kan krävas på grund av krisen inte får bli permanenta. Kommunerna får ett tillfälligt konjunkturstöd på 7 miljarder kronor för att möta minskade skatteintäkter. Utskottet sa också ja till att satsa 10 miljarder på arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Slutligen avsätts 45 miljarder kronor till ett stimulanspaket för att möta krisen. Finansutskottet delar regeringens uppfattning att varje åtgärd måste vägas mot effekter på jobbet och på de offentliga finanserna där reformutrymmet är kraftigt begränsat. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-17
4

Beslut

Beslut: 2009-06-17
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:100 punkt 1 och avslår motionerna
2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 1, 3, 4 och 7-10,
2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-5 och
2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 1-4, 8 och 9.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m93004
c23006
fp22006
kd20103
v00193
mp00163
Totalt1581173539

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Särskilda satsningar på ungdomar, miljöfordon och ROT-avdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 2, 5 och 6,
2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 6-8 och
2008/09:Fi27 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 5-7.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m93004
c23006
fp22006
kd21003
v01903
mp01603
Totalt159151039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Redogörelse från Riksrevisionens styrelse om det finanspolitiska ramverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS8 till handlingarna.