Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2003

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Budgetpolitiken styrs av två mål. Fastställda utgiftstak för de statliga finanserna ska hållas samtidigt som överskotten i de offentliga finanserna i genomsnitt ska motsvara 2 % av BNP över en konjunkturcykel. Kampen för full sysselsättning står högst upp på dagordningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2002/03:100 yrkandena 1-3. Skrivelse 2002/03:101 läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-05-20
Justering: 2003-05-27
Betänkande publicerat: 2003-06-03
Trycklov: 2003-06-04
Reservationer 16
Betänkande 2002/03:FIU20

Alla beredningar i utskottet

2003-05-20, 2003-05-15, 2003-05-08

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Budgetpolitiken styrs av två mål. Fastställda utgiftstak för de statliga finanserna ska hållas samtidigt som överskotten i de offentliga finanserna i genomsnitt ska motsvara 2 % av BNP över en konjunkturcykel. Kampen för full sysselsättning står högst upp på dagordningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-12
4

Beslut

Beslut: 2003-06-12
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1.1-1.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 1.3).
Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 1.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:100 punkt 1 och avslår motionerna 2002/03:Fi14 yrkande 1, 2002/03:Fi15 yrkandena 1, 3 och 7, 2002/03:Fi16 yrkandena 1-4 och 2002/03:Fi17 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m04708
c01804
fp038010
kd12408
v25005
mp10016
-0000
Totalt159127261

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för budgetpolitiken (avsnitt 2.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi14 yrkande 2 i denna del, 2002/03:Fi15 yrkande 4 i denna del, 2002/03:Fi16 yrkandena 6, 9 och 10 och 2002/03:Fi17 yrkande 2.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

3. Riktlinjer för budgetpolitiken (avsnitt 2.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 2.3).
Riksdagen godkänner det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 2.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:100 punkt 2 och avslår motionerna 2002/03:Fi14 yrkande 2 i denna del, 2002/03:Fi15 yrkandena 2, 6 och 8, alla i denna del, 2002/03:Fi16 yrkandena 5 och 8 och 2002/03:Fi17 yrkandena 3, 5 och 6.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190520
m00478
c00184
fp03909
kd00258
v25005
mp10016
-0000
Totalt154399660

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utgiftstak för staten (avsnitt 2.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 822 miljarder kronor 2003 och till 856 miljarder kronor 2004 och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 2.3.3).
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 822 miljarder kronor 2003 och till 856 miljarder kronor 2004 och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 2.3.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:100 punkt 3 och avslår motionerna 2002/03:Fi14 yrkande 3, 2002/03:Fi15 yrkande 5, 2002/03:Fi16 yrkande 7 och 2002/03:Fi17 yrkande 4.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

5. Årsredovisningen för staten 2002 (avsnitt 3.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:101 till handlingarna.

6. Finansiering av statliga åtaganden (avsnitt 3.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi13 yrkande 1.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

7. Budgetprocessen (avsnitt 3.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi13 yrkande 2, 2002/03:Fi23 yrkande 1, 2002/03:Fi272 och 2002/03:Fi273.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

8. Alternativa utvecklingsmått (avsnitt 3.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi275.

9. Barnbilaga i budgetpropositionen (avsnitt 3.5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So250 yrkande 1.

Reservation 16 (c)