Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling

JoUs betänkande 1992/93:JoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-04-22
Justering: 1993-04-29
Betänkande 1992/93:JoU14

Alla beredningar i utskottet

1993-04-22, 1993-04-20, 1993-04-13, 1993-03-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-19
4

Beslut

Beslut: 1993-05-26

Protokoll med beslut