Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

JoUs betänkande 1997/98:JoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 1998

Beslut

EU:s jordbruks- och livsmedelspolitik (JoU23)

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen. Sverige ska verka för en jordbruks- och livsmedelspolitik vars övergripande mål är att främja ett brett och varierat utbud av säkra livsmedel till skäliga priser, främja en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion samt bidra till global livsmedelssäkerhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1998-04-16
Justering: 1998-05-05
Betänkande 1997/98:JoU23

Alla beredningar i utskottet

1998-04-16, 1998-04-02

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-05-25
4

Beslut

Beslut: 1998-05-27

Protokoll med beslut