Rörelseregler för bank m.m.

Näringsutskottets betänkande 1990/91:NU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1991-04-18
Justering: 1991-06-04
Betänkande 1990/91:NU41

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-10
4

Beslut

Beslut: 1991-06-11

Protokoll med beslut