Rovdjurspolitikens inriktning

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2015

Beslut

Beslutad rovdjurspolitik bör fullföljas (MJU12)

I december 2013 beslutade riksdagen om en ny rovdjurspolitik och i april 2015 uppmanade riksdagen regeringen att fullfölja detta beslut.

Riksdagen har återigen uppmanat regeringen att fullfölja inriktningen på den beslutade rovdjurspolitiken. Miljö- och jordbruksutskottet, som har förberett riksdagens beslut, anser att det är viktigt att den beslutade rovdjurspolitiken ska fortsätta att gälla och att beslutsordningen för skydds- och licensjakt upprätthålls.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-03
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-09
Reservationer 2
bet 2015/16:MJU12

Beslutad rovdjurspolitik bör fullföljas (MJU12)

I december 2013 beslutade riksdagen om en ny rovdjurspolitik och i april 2015 uppmanade riksdagen regeringen att fullfölja detta beslut.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att det är viktigt att den beslutade rovdjurspolitiken ska fortsätta att gälla och att beslutsordningen för skydds- och licensjakt upprätthålls. Därför föreslår utskottet att riksdagen återigen uppmanar regeringen att fullfölja inriktningen på den beslutade rovdjurspolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-14
Debatt i kammaren: 2015-12-15
4

Beslut

Beslut: 2015-12-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rovdjurspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att intentionerna
bakom den rovdjurspolitik som riksdagen beslutade 2013 ska
fullföljas och tillkännager detta för regeringen.
Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 4 101 0 8
M 79 0 0 5
SD 46 0 0 2
MP 0 24 0 1
C 20 0 0 2
V 0 1 15 5
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 177 126 15 31