Säkerhet och nedrustning

Utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1992-03-31
Justering: 1992-04-28
Betänkande 1991/92:UU19

Alla beredningar i utskottet

1992-03-31, 1992-03-26, 1992-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-05-21
4

Beslut

Beslut: 1992-05-21

Protokoll med beslut