Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

Kulturutskottets bet 2019/20:KrU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 14 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 13 november 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Reservationer 1
bet 2019/20:KrU4

Alla beredningar i utskottet

2019-11-05, 2019-10-10

Förslagspunkter

1. Säkerhetsarbetet i de statliga centalmuseernas samlings-förvaltning

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:129 till handlingarna.

2. Översyn av resursbehov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-13
Debatt i kammaren: 2019-11-14
4

Beslut

Beslut: 2019-11-14
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetsarbetet i de statliga centalmuseernas samlings-förvaltning

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:129 till handlingarna.

2. Översyn av resursbehov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)