Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Trafikutskottets bet 2008/09:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2009

Beslut

Nya regler för att få köra moped, snöskoter och terränghjuling (TU8)

Den 1 oktober 2009 införs nya regler för att få köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska bland annat antalet omkomna och svårt skadade mopedister. Några av nyheterna är krav på körkort för Moped klass I, så kallade EU-mopeder, och krav på förarbevis för moped klass II, skoter och terränghjuling. De nya reglerna innebär följande: Moped klass I , så kallade EU-mopeder, ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett körkort. Körkortet ska ha den nya behörigheten AM eller en annan behörighet. Behörigheten AM ska kräva körkortstillstånd med föregående lämplighetsprövning. Moped klass II ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett förarbevis för moped klass II, ett körkort eller ett traktorkort. Snöskoter och terränghjuling ska få köras av alla som har fyllt 16 år och har ett förarbevis för snöskoter respektive terränghjuling. Förare med AM-körkort eller förarbevis ska kunna få varning eller få körkortet respektive förarbeviset återkallat . Förarprovet för moped klass I ska vara ett kunskapsprov som ordnas av en myndighet, i dag Vägverket. Förarprovet för moped klass II, snöskoter och terränghjuling ska vara ett kunskapsprov som ordnas av privata aktörer. De nya kraven kommer inte att påverka behörigheter som en förare har skaffat sig före den 1 oktober 2009. Den som redan har fyllt 15 år får fortsätta att köra moped klass II utan förarbevis. Förarbevis för moped klass I som en förare skaffat sig före den 1 oktober 2009 fortsätter att gälla.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2008/09:60. Bifall till yrkande 1-6 samt avslag på yrkande 7 i propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-02-12
Betänkande publicerat: 2009-02-17
Trycklov: 2009-02-17
Reservationer 4
bet 2008/09:TU8

Alla beredningar i utskottet

2009-01-27, 2008-12-16

Nya regler för att få köra moped, snöskoter och terränghjuling (TU8)

Den 1 oktober 2009 införs nya regler för att få köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska bland annat antalet omkomna och svårt skadade mopedister. Några av nyheterna är krav på körkort för Moped klass I, så kallade EU-mopeder, och krav på förarbevis för moped klass II, skoter och terränghjuling. De nya reglerna innebär följande:

  • Moped klass I, så kallade EU-mopeder, ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett körkort. Körkortet ska ha den nya behörigheten AM eller en annan behörighet. Behörigheten AM ska kräva körkortstillstånd med föregående lämplighetsprövning.
  • Moped klass II ska få köras av alla som har fyllt 15 år och har ett förarbevis för moped klass II, ett körkort eller ett traktorkort.
  • Snöskoter och terränghjuling ska få köras av alla som har fyllt 16 år och har ett förarbevis för snöskoter respektive terränghjuling.
  • Förare med AM-körkort eller förarbevis ska kunna få varning eller få körkortet respektive förarbeviset återkallat.
  • Förarprovet för moped klass I ska vara ett kunskapsprov som ordnas av en myndighet, i dag Vägverket. Förarprovet för moped klass II, snöskoter och terränghjuling ska vara ett kunskapsprov som ordnas av privata aktörer.
De nya kraven kommer inte att påverka behörigheter som en förare har skaffat sig före den 1 oktober 2009. Den som redan har fyllt 15 år får fortsätta att köra moped klass II utan förarbevis. Förarbevis för moped klass I som en förare skaffat sig före den 1 oktober 2009 fortsätter att gälla. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-25
4

Beslut

Beslut: 2009-02-26
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
- dels avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:000) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,
- dels antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
b) lag om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar,
c) lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
d) lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor,
e) lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister och
f) lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:60 punkterna 1-6 och avslår proposition 2008/09:60 punkt 7 och motionerna
2007/08:T215 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2007/08:T284 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (båda s),
2007/08:T354 av Lars Wegendal m.fl. (s),
2007/08:T425 av Åsa Lindestam (s),
2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 1,
2008/09:T217 av Katarina Brännström (m),
2008/09:T343 av Thomas Strand (s) och
2008/09:T359 av Solveig Hellquist (fp).

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v16105
mp00118
Totalt152991187

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Registrering av mopeder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T14 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 2 (s)

3. Barns trafiksäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T252 av Jan Ericson (m),
2008/09:T318 av Catharina Bråkenhielm (s),
2008/09:T333 av Agneta Berliner och Anita Brodén (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:T409 av Ulf Grape och Ulf Berg (båda m) och
2008/09:T541 av Thomas Strand och Göte Wahlström (båda s).

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v01705
mp01108
Totalt136126087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Åtgärder mot rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 44,
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 32,
2008/09:T234 av Bertil Kjellberg (m),
2008/09:T247 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s),
2008/09:T379 av Lars Wegendal m.fl. (s),
2008/09:T390 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh (båda s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:T469 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund (båda s),
2008/09:T470 av Per Svedberg (s),
2008/09:T482 av Anne Marie Brodén (m) och
2008/09:T487 av Sofia Larsen (c).

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800017
c21008
fp160012
kd19005
v01705
mp01108
Totalt136126087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Läkares anmälningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T229 av Ulf Berg och Lena Asplund (båda m).