Säkrare kemikaliehantering

Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1999

Beslut

Säkrare kemikaliehantering (FöU6)

Riksdagen beslutade att dels godkänna en internationell konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, dels anta en lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen, som träder i kraft den 1 juli 1999, genomför konventionen och ett EG-direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-05-04
Justering: 1999-05-04
Betänkande 1998/99:FöU6

Alla beredningar i utskottet

1999-05-04, 1999-04-29, 1999-04-27

Säkrare kemikaliehantering (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen dels godkänner en internationell konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, dels antar en lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen genomför konventionen och ett EG-direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-20
4

Beslut

Beslut: 1999-05-26

Protokoll med beslut