Samarbete med Baltikum, Central- och Östeuropa

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-03-23
Justering: 1993-03-25
Betänkande 1992/93:UU16

Alla beredningar i utskottet

1993-03-23, 1993-03-16, 1993-02-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-14
4

Beslut

Beslut: 1993-04-15

Protokoll med beslut