Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU18

Planerat beslutsdatum: 13 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 17 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-23
Justering: 2020-02-06
bet 2019/20:JuU18

Alla beredningar i utskottet

2020-01-23, 2019-12-17
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-12
Debatt i kammaren: 2020-02-13
4

Beslut

Beslut: 2020-02-13