Samerna och samisk kultur m.m.

BoUs betänkande 1992/93:BoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1992-11-10, 1992-11-17, 1992-11-19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.