Samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2016/17:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2017

Beslut

Konsekvenser av resursbrist bör ses över (FöU7)

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Riksdagen vill alltså därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om krisberedskapen inom sjukvården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-12
Reservationer 21
bet 2016/17:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2017-03-23, 2017-03-16

Konsekvenser av resursbrist bör ses över (FöU7)

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Utskottet vill alltså därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-19
Debatt i kammaren: 2017-04-20
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
28 förslagspunkter, 22 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krisberedskapssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1096 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1415 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M),

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 2,

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (M)

2. Länsstyrelsernas krisberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 3 och 6.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 69 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 168 116 0 65


3. Den enskildes ansvar och beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 1 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M)

4. Obligatorisk samhällstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1341 av Jan Lindholm (MP).

5. Brandlarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1212 av Lotta Olsson (M) och

2016/17:2498 av Mikael Oscarsson (KD).

6. Räddningstjänstpersonal i beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 4 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 69 0 15
SD 33 1 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 195 89 0 65


7. Räddningstjänstutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3259 av Anders Hansson (M).

8. Studie om förändrade kompetensområden m.m. för blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1294 av Jan Lindholm (MP).

9. SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 72.

Reservation 5 (SD)

10. Kommunikationssystemet Rakel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3256 av Anders Hansson (M).

11. Drunkningsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2295 av Thomas Finnborg (M).

12. Skydd av samhällsviktig infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 9.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 69 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 17 1 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 167 117 0 65


13. Skydd av samhällsviktiga funktioner och system för totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 266 18 0 65


14. Skalskydd i fråga om vatten- och kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 74.

Reservation 8 (SD)

15. Översvämningar och skred

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1820 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD),

2016/17:2642 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) och

2016/17:2643 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M).

Reservation 9 (SD)

16. Krisberedskap för att hantera klimatförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2775 av Björn von Sydow och Åsa Westlund (båda S) yrkande 3.

17. Fonder för naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 62.

Reservation 10 (SD)

18. Försörjningstrygghet för livsmedel vid höjd beredskap och krig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:634 av Kristina Nilsson och Åsa Lindestam (båda S),

2016/17:1075 av Gunilla Nordgren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1290 av Åsa Coenraads (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 10,

2016/17:2120 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 63.

Reservation 11 (M, C, L, KD)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 0 69 0 15
SD 0 0 34 13
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 134 116 34 65


19. Livsmedels- och dricksvattenförsörjning vid naturkatastrofer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39,

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 2 och 6.

Reservation 13 (C)

20. Flödessäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 14 (M)

21. Skyddsrumsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3251 av Anders Hansson (M).

22. Samverkan för det civila försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 3, 68 och 69 samt

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (KD)

23. Frivilliga försvarsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (M)

24. Reservkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 73.

Reservation 19 (SD)

25. Lagring av olja och ransonering av petroleumprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 64 och 75.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 68 1 0 15
SD 0 34 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 248 36 0 65


26. Driftvärn för den kulturella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2441 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 21 (SD)

27. Krisberedskapen inom sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn av de konsekvenser som den resursbrist som lett till stabsläge vid flera sjukhus de senaste åren skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2171 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 4 och

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7.

28. Temporära bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S).