Samhällets räddningstjänst

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Riksdagen vill lagstifta om hjärtstartare (FöU8)

Regeringen bör se över möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om detta. Riksdagen konstaterar att teknikutvecklingen har gjort det lättare att använda hjärtstartare. De borde därför vara lika självklara som brandsläckare i miljöer där många människor vistas, som i gallerior och på arbetsplatser. Tillkännagivandet bygger på en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om samhällets räddningstjänst.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3, punkt 5 och i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-21
Justering: 2013-04-09
Betänkande publicerat: 2013-04-09
Trycklov: 2013-04-09
Reservationer 4
bet 2012/13:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2013-03-21, 2013-03-14

Nej till motioner om samhällets räddningstjänst (FöU8)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om samhällets räddningstjänst. Motionerna handlar bland annat om brandskydd i olika miljöer, räddningstjänstens organisation och reglering och krisberedskap för grupper med särskilda behov.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-18
4

Beslut

Beslut: 2013-04-18
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brandskydd i boendemiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö208 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD) och
2012/13:Fö243 av Krister Örnfjäder (S).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP21004
FP21003
C17006
SD01901
V16003
KD18001
Totalt28219048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Brandskydd på campingplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö236 av Lars Isovaara (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M950012
MP21004
FP21003
C18005
SD01802
V16003
KD18001
Totalt28518046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Brand- och utrymningslarm för hörselskadade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP) yrkande 2 och
2012/13:So314 av Anita Brodén (FP) yrkande 2.

4. Nationellt låssystem för vägbommar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö216 av Lars-Arne Staxäng (M).

5. Hjärtstartare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fö213 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S) och
2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (båda C).

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M940013
MP02104
FP21003
C18005
SD01901
V01603
KD18001
Totalt151152046

Beslut: Kammaren biföll reservation 3


6. Tillgång till händelseinformation från samhällsskyddande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö202 av Helene Petersson i Stockaryd (S).

7. Räddningstjänst i ett grannland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö235 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2.

8. Räddningstjänst på Hjälmaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö216 av Lars-Axel Nordell (KD).

9. Rekvirering av flygande släckresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö234 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C).

10. Regionalisering av räddningstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö236 av Magnus Ehrencrona (MP).

11. Lägstanivåer för kommunal räddningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö241 av Lars Gustafsson (KD).

12. Krisberedskap för grupper med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Fö256 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP02104
FP21003
C18005
SD19001
V01603
KD18001
Totalt169132048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag