Sammanställning av anslag på tilläggsbudget våren 1994

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-06-09
Justering: 1994-06-09
Betänkande 1993/94:FiU25

Alla beredningar i utskottet

1994-06-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-11

Protokoll med beslut