Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Socialnämnden får ansvar för att motverka spelmissbruk (SoU13)

Socialnämnden ska få ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Det är en utökning av det ansvar nämnden har i dag för att förebygga och motverka missbruk av alkohol- och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska också få ansvar för att aktivt arbeta för att förebygga och motverka spelmissbruk bland barn och unga. I dag ska kommun och landsting samarbeta om personer som missbrukar bland annat alkohol och narkotika. Det samarbetet ska utökas till att även handla om personer som är spelmissbrukare. Hälso- och sjukvården ska också ta ansvar för att ge råd och stöd till de barn som har föräldrar eller andra vuxna i hemmet som är spelmissbrukare.

Riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-14
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:SoU13

Socialnämnden får ansvar för att motverka spelmissbruk (SoU13)

Socialnämnden ska få ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Det är en utökning av det ansvar nämnden har i dag för att förebygga och motverka missbruk av alkohol- och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska också få ansvar för att aktivt arbeta för att förebygga och motverka spelmissbruk bland barn och unga. I dag ska kommun och landsting samarbeta om personer som missbrukar bland annat alkohol och narkotika. Det samarbetet ska utökas till att även handla om personer som är spelmissbrukare. Hälso- och sjukvården ska också ta ansvar för att ge råd och stöd till de barn som har föräldrar eller andra vuxna i hemmet som är spelmissbrukare.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-19
Debatt i kammaren: 2017-06-20
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:85 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2016/17:2687 av Thomas Finnborg (M) yrkande 2 och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7.

2. Ansvar för missbruks- och beroendevården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 8
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 1 20 0 1
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 282 38 0 29


3. Samverkansavtal och en sammanhållen vårdkedja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3627 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 41 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 190 129 0 30


4. ANDT-strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

5. Forskningsrådet Forte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2.