Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2016

Beslut

Överträdelser vid hantering av fisk ska kunna ge sanktionsavgift (MJU17)

Vissa överträdelser som begås efter att fisk har tagits i land ska tas bort från det straffrättsliga området. Överträdelserna ska istället leda till sanktionsavgifter. Regeringen får bestämma vilka överträdelser det gäller. Avgiften ska vara minst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor. Det är regeringens förslag till ändringar i lagen om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Riksdagen sa ja till ändringarna.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-17
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-10
Reservationer 8
bet 2015/16:MJU17

Överträdelser vid hantering av fisk ska kunna ge sanktionsavgift (MJU17)

Vissa överträdelser som begås efter att fisk har tagits i land ska tas bort från det straffrättsliga området. Överträdelserna ska istället leda till sanktionsavgifter. Regeringen får bestämma vilka överträdelser det gäller. Avgiften ska vara minst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor. Det är regeringens förslag till ändringar i lagen om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringarna.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-15
Debatt i kammaren: 2016-06-16
4

Beslut

Beslut: 2016-06-16
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
2. lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:118 punkterna 1 och 2.

2. Miljömässigt hållbart fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2602 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 9-11 och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 0 17 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 217 74 17 41


3. Livskraftiga fiskbestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 16.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 186 122 0 41


4. Sportfiske och vandringshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2076 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 4 (SD)

5. Konkurrenskraftigt fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2076 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1 och

2015/16:2626 av Roland Utbult (KD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 262 46 0 41


6. Ålförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1753 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:1978 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) och

2015/16:2076 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 262 46 0 41


7. Vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2076 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 2-4,

2015/16:2993 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C) och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.