Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 oktober 2016

Beslut

Undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg (SkU5)

Det ska gå att köra bil till och från området Backa i Göteborg utan att behöva betala trängselskatt. Beskattning ska bara ske vid genomfartstrafik. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-09-29
Justering: 2016-10-13
Trycklov: 2016-10-14
bet 2016/17:SkU5

Undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg (SkU5)

Det ska gå att köra bil till och från området Backa i Göteborg utan att behöva betala trängselskatt. Beskattning ska bara ske vid genomfartstrafik. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-18
Debatt i kammaren: 2016-10-19
4

Beslut

Beslut: 2016-10-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),
4. lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:191 punkterna 1-4.