Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1994/95:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-04
Justering: 1995-04-06
Betänkande 1994/95:SfU15

Alla beredningar i utskottet

1995-04-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-04-20
4

Beslut

Beslut: 1995-04-20

Protokoll med beslut