Särskolan och specialskolan

Utbildningsutskottets bet 2005/06:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 2006

Beslut

Motioner om särskolan (UbU7)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om särskolan och specialskolan från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2006-01-26
Betänkande publicerat: 2006-01-30
Trycklov: 2006-01-30
Reservationer 14
bet 2005/06:UbU7

Motioner om särskolan (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om särskolan och specialskolan från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-08
4

Beslut

Beslut: 2006-02-08
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskolan som egen skolform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 53, 2005/06:Ub344 yrkande 65, 2005/06:Ub426 yrkande 50 och 2005/06:Ub593 yrkande 12.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m042013
c01804
fp04305
kd02706
v22006
mp13004
-2000
Totalt160130059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Rätt att gå i särskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 54 och 2005/06:Ub344 yrkande 66.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Utveckling av särskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub343 yrkande 55 och 2005/06:Ub344 yrkande 67.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Föräldrainflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub593 yrkande 6.

Reservation 4 (m, kd)

5. Tydligare regler för särskoleplacering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub593 yrkandena 7, 9 och 10.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Rätt till omprövning av placering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub564 och 2005/06:Ub593 yrkande 8.

Reservation 6 (m, fp, kd)

7. Särskoleelevers fortsatta utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub593 yrkande 11.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

8. Statens ansvar för specialskolans elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub234 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Ub593 yrkande 16.

Reservation 8 (m, fp, kd)

9. Rätten att välja skola för barn med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub234 yrkande 5.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

10. Återinförande av de statliga specialskolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub234 yrkande 2, 2005/06:Ub343 yrkande 52, 2005/06:Ub344 yrkande 64 och 2005/06:Ub593 yrkande 17.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m042013
c01804
fp04305
kd02706
v22006
mp11024
-2000
Totalt158130259

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Insatser för att stärka specialskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub234 yrkande 6.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

12. Skolreform för hörselskadade och döva barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub241.

13. Införande av riksgymnasium för blinda och synskadade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub234 yrkande 4 och 2005/06:Ub426 yrkande 49.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

14. Specialpedagogiska institutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub593 yrkande 15.

Reservation 13 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m420013
c18004
fp42015
kd02706
v22006
mp13004
-2000
Totalt26227159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Parlamentarisk utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub234 yrkande 7.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m042013
c01804
fp04305
kd02706
v22006
mp13004
-1001
Totalt159130060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag