Sekretess för uppgifter i vissa säkerhetskopior

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Säkerhetskopior av e-post efter tsunamin sekretessbeläggs (KU26)

Riksdagen sade ja till konstitutionsutskottets förslag om att sekretess ska gälla för uppgifter i de säkerhetskopior av Regeringskansliets e-post och annan datalagrad information som har bevarats med anledning av flodvågskatastrofen i Asien 2004. Lagändringen gäller från den 15 juli 2007 till och med den 31 december 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-06-18
Justering: 2007-06-19
Betänkande publicerat: 2007-06-19
Trycklov: 2007-06-19
Betänkande 2006/07:KU26

Säkerhetskopior av e-post efter tsunamin sekretessbeläggs (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om att sekretess ska gälla för uppgifter i de säkerhetskopior av Regeringskansliets e-post och annan datalagrad information som har bevarats med anledning av flodvågskatastrofen i Asien 2004. Lagen föreslås gälla från den 15 juli 2007 till och med den 31 december 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretess för uppgifter i vissa säkerhetskopior

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilagan intagna förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).