Sekretess inom vårdområdet m.m.

Konstitutionsutskottets bet 1988/89:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Justering: 1988-11-29
bet 1988/89:KU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1988-12-13