Sekretess inom yrkeshögskolan

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Sekretess införs inom yrkeshögskolan (UbU21)

Sekretess ska gälla hos Myndigheten för yrkeshögskolan för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgifterna röjs. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2009, då myndighetens verksamhet startar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-05-14
Betänkande publicerat: 2009-05-15
Trycklov: 2009-05-15
bet 2008/09:UbU21

Alla beredningar i utskottet

2009-04-16

Sekretess införs inom yrkeshögskolan (UbU21)

Sekretess ska gälla hos Myndigheten för yrkeshögskolan för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgifterna röjs. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2009, då myndighetens verksamhet startar. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-10
4

Beslut

Beslut: 2009-06-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretess inom yrkeshögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:151.