Sekretessfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om offentlighet och sekretess (KU16)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om offentlighet och sekretess. Motionerna gäller översyn av sekretesslagen, åtgärder i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen, skyddade personuppgifter, sekretess i samverkansgrupper, för förundersökning och i domstol samt offentlighet för hovstaterna och uppgifter om svenska Stasikontakter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-02-19
Justering: 2008-03-04
Betänkande publicerat: 2008-03-04
Trycklov: 2008-03-04
Reservationer 1
bet 2007/08:KU16

Alla beredningar i utskottet

2008-02-19, 2008-02-12

Nej till motioner om offentlighet och sekretess (KU16)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om offentlighet och sekretess. Motionerna gäller översyn av sekretesslagen, åtgärder i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen, skyddade personuppgifter, sekretess i samverkansgrupper, för förundersökning och i domstol samt offentlighet för hovstaterna och uppgifter om svenska Stasikontakter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-12
4

Beslut

Beslut: 2008-03-12
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Offentlighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K212 yrkandena 1 och 2, 2007/08:K286, 2007/08:K331 och 2007/08:K410.

2. Skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K239 och 2006/07:K278.

3. Sekretess i samverkansgrupper och mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K211, 2007/08:K275 och 2007/08:K369.

4. Offentlighet för hovstaterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K283.

5. Förteckning över svenska Stasikontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K308.

6. Sekretess hos domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K323 och 2007/08:Sf344 yrkande 10.

Reservation 1 (mp)

7. Sekretessen för uppgifter i nedlagd förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K350 yrkande 1.