Sjöfart

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1999

Beslut

Motioner om sjöfart (TU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om sjöfart. Motionerna behandlar bl.a. säkerhets- och miljöfrågor, handelssjöfartens kostnadsansvar, färjetrafiken på Gotland, fritidsbåtsregister, Vänersjöfart och annan inre fart, hamnfrågor och färjeförbindelser med Finland och Lettland.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-09
Justering: 1999-03-09
Betänkande 1998/99:TU6

Motioner om sjöfart (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om sjöfart. Motionerna behandlar bl.a. säkerhets- och miljöfrågor, handelssjöfartens kostnadsansvar, färjetrafiken på Gotland, fritidsbåtsregister, Vänersjöfart och annan inre fart, hamnfrågor och färjeförbindelser med Finland och Lettland.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-24
4

Beslut

Beslut: 1999-03-25

Protokoll med beslut