Sjöfart

Trafikutskottets bet 2007/08:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2008

Beslut

Nej till motioner om sjöfart (TU8)

Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens finansiering, frågor om säkerhet och miljö, M/S Estonias förlisning och fritidsbåtar. Flera motioner handlar om att främja sjöfarten på Vänern och Mälaren. Riksdagen tycker att det är viktigt att Väneröverenskommelsen hålls och utvecklas, och ser positivt på Lotsutredningens förslag om en motsvarande överenskommelse för sjöfarten på Mälaren. Riksdagen utgår från att regeringen noggrant följer utvecklingen och återkommer i frågan i den till hösten 2007 aviserade infrastrukturpropositionen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-03-04
Justering: 2008-03-13
Betänkande publicerat: 2008-03-26
Trycklov: 2008-03-25
Reservationer 8
bet 2007/08:TU8

Alla beredningar i utskottet

2008-03-04, 2008-02-19

Nej till motioner om sjöfart (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens finansiering, frågor om säkerhet och miljö, M/S Estonias förlisning och fritidsbåtar. Flera motioner handlar om att främja sjöfarten på Vänern och Mälaren. Utskottet tycker att det är viktigt att Väneröverenskommelsen hålls och utvecklas, och ser positivt på Lotsutredningens förslag om en motsvarande överenskommelse för sjöfarten på Mälaren. Utskottet utgår från att regeringen noggrant följer utvecklingen och återkommer i frågan i den till hösten 2007 aviserade infrastrukturpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-03
4

Beslut

Beslut: 2008-04-03
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T253 av Jörgen Johansson (c) yrkande 1 och
2007/08:T321 av Lars Tysklind och Anita Brodén (båda fp).

2. Sjöfart i Vänern och Mälaren m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T273 av Staffan Anger (m),
2007/08:T413 av Billy Gustafsson och Louise Malmström (båda s),
2007/08:T458 av Christina Oskarsson m.fl. (s) och
2007/08:T485 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c).

3. Sjöfartens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070122
m840013
c26003
fp20008
kd20004
v02002
mp01405
Totalt25734157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Sjökartering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T344 av Mikael Oscarsson (kd).

5. PSSA-frågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 2,
2007/08:T355 av Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson (båda s),
2007/08:T428 av Håkan Juholt (s) och
2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v02002
mp01405
Totalt26134054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utsläpp av kväve- och svaveloxider, miljödifferentierade hamnavgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T213 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 1,
2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 6,
2007/08:T400 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda s) och
2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v00202
mp00145
Totalt1511103454

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Utsläpp av olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 5 (v, mp)

8. Fyrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T339 av Krister Hammarbergh (m).

9. Behörighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T361 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s).

10. M/S Estonias förlisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T347 av Kjell Eldensjö (kd).

11. Skolfartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T229 av Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng (båda m) och
2007/08:T266 av Isabella Jernbeck (m).

12. Äldre skärgårdsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T494 av Gustav Blix (m) och
2007/08:T498 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 9.

13. Register för fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T205 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (båda s),
2007/08:T290 av Lars Wegendal m.fl. (s) i denna del,
2007/08:T418 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s) och
2007/08:T508 av Peter Jeppsson m.fl. (s).

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v01903
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Förarbevis för fritidsbåt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T290 av Lars Wegendal m.fl. (s) i denna del.

Reservation 7 (s, v, mp)

15. Hastighetsbegränsning till sjöss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T429 av Jan-Olof Larsson (s).

16. Avfallsfrågor inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T439 av Christin Hagberg (s) och
2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 31-33.

Reservation 8 (v, mp)