Sjöfart

Trafikutskottets bet 2009/10:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om sjöfart (TU13)

Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2009. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens utveckling, säkerhet och miljö samt fritidsbåtar. Trafikutskottet menar att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka svensk kvalitetssjöfart och konkurrenskraften för svensk sjöfartsnäring. Vid sidan om detta pågår arbete både nationellt och internationellt för att utveckla en mer miljöanpassad och säker sjöfart. Med hänvisning till detta pågående arbete och till tidigare ställningstaganden under mandatperioden avslog riksdagen samtliga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-16
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-02-24
Trycklov: 2010-02-24
Reservationer 12
bet 2009/10:TU13

Nej till motioner om sjöfart (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2009. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens utveckling, säkerhet och miljö samt fritidsbåtar. Utskottet påpekar att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka svensk kvalitetssjöfart och konkurrenskraften för svensk sjöfartsnäring.

Vid sidan om detta pågår arbete både nationellt och internationellt för att utveckla en mer miljöanpassad och säker sjöfart. Med hänvisning till detta pågående arbete och till tidigare ställningstaganden under mandatperioden avstyrks enligt förslaget samtliga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-03
4

Beslut

Beslut: 2010-03-03
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T254 av Lars Gustafsson (kd) yrkandena 1 och 2,
2009/10:T297 av Lars Tysklind och Anita Brodén (båda fp) yrkandena 1-4,
2009/10:T324 av Peter Jonsson m.fl. (s),
2009/10:T326 av Carina Ohlsson m.fl. (s),
2009/10:T437 av Christian Holm (m),
2009/10:T463 av Peter Jonsson m.fl. (s),
2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s) yrkande 11 i denna del,
2009/10:T515 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd),
2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 5 och 6, båda i denna del, och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 24.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m800016
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Sjöfartsverkets finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T253 av Lars Gustafsson och Lennart Sacrédeus (båda kd),
2009/10:T255 av Lars Gustafsson och Lennart Sacrédeus (båda kd),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 74 och
2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 2 (v, mp)

3. Lotsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T306 av Betty Malmberg (m) och
2009/10:T352 av Staffan Anger (m).

4. Bemannings- och utbildningsfrågor inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T292 av Annelie Enochson (kd) och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 26.

Reservation 3 (v)

5. Jämställdhet inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T535 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 14.

Reservation 4 (v, mp)

6. Allmänt om sjöfartens miljö- och säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. (s) yrkande 11 i denna del,
2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 10 och
2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 12.

Reservation 5 (s, v, mp)

7. Miljödifferentierade avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 80 och 81 samt
2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 9.

Reservation 6 (v, mp)

8. Utsläpp av svavel- och kväveoxider m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T318 av Anders Hansson (m),
2009/10:T330 av Birgitta Eriksson m.fl. (s, v, mp) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 2 och 12-14.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c22007
fp21007
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Utsläpp av olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 70.

Reservation 8 (v, mp)

10. Sjöfart i Östersjöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 71 och 72,
2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 11 och
2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 13.

Reservation 9 (s, v, mp)

11. Regelverk för mindre fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T349 av Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng (båda m),
2009/10:T383 av Isabella Jernbeck och Björn Hamilton (båda m) och
2009/10:T411 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm (båda fp).

12. Hantering av avfall från fritidsbåtar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 86,
2009/10:MJ340 av Eva Bengtson Skogsberg (m) yrkandena 2 och 3 samt
2009/10:MJ473 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 14.

13. Register för fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T212 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s),
2009/10:T278 av Peter Jeppsson m.fl. (s) och
2009/10:T438 av Ann-Christin Ahlberg (s) yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (s, v, mp)

14. Charterverksamhet med RIB-båtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T319 av Tina Ehn och Jan Lindholm (båda mp).

Reservation 11 (mp)

15. Krav på flytväst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T518 av Christina Oskarsson (s).

Reservation 12 (s, mp)

16. M/S Estonia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T494 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd, mp, s).