Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets bet 2013/14:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om sjöfartsfrågor. Motionerna handlar bland annat om förutsättningar för svensk sjöfart, miljöfrågor, inlandssjöfart och sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet.

Riksdagen konstaterar att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det pågår också ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten. Regeringen har vidare för avsikt att presentera en maritim strategi.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-12-12
Justering: 2014-01-21
Betänkande publicerat: 2014-01-21
Trycklov: 2014-01-21
Reservationer 4
bet 2013/14:TU6

Alla beredningar i utskottet

2013-12-12, 2013-12-03

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om sjöfartsfrågor. Motionerna handlar bland annat om förutsättningar för svensk sjöfart, miljöfrågor, inlandssjöfart och sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet.

Utskottet konstaterar att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det pågår också ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten. Regeringen har vidare för avsikt att presentera en maritim strategi.

Det är viktigt att Sverige har en konkurrenskraftig, inhemsk sjöfartsnäring, betonar utskottet. En väl fungerande sjöfart till och från svenska hamnar är därför avgörande för svensk industri och dess möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. En stark svenskflaggad fartygsflotta innebär att Sverige kan påverka miljö- och säkerhetsfrågor i internationella forum. Den svenska sjöfarten bidrar dessutom till att skapa arbetstillfällen och med skatteintäkter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-01-29
4

Beslut

Beslut: 2014-02-05
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förutsättningar för svensk sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T280 av Hans Rothenberg (M),
2013/14:T339 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 5-8 och 10,
2013/14:T455 av Lars Hjälmered (M),
2013/14:T476 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S) yrkandena 1, 2 och 4-6 samt
2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 18 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M880019
MP02500
FP21003
C20003
SD16004
V01504
KD16003
Totalt161128060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T217 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 6,
2013/14:T243 av Gustaf Hoffstedt (M),
2013/14:T337 av Josef Fransson och David Lång (båda SD),
2013/14:T339 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 2-4,
2013/14:T350 av Cristina Husmark Pehrsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:T487 av Hans Hoff m.fl. (S),
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 43 och 44 samt
2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 18 i denna del.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Inlandssjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T217 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1, 2 och 5,
2013/14:T233 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2013/14:T242 av Gustaf Hoffstedt och Cecilia Magnusson (båda M),
2013/14:T262 av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (båda S),
2013/14:T297 av Mikael Cederbratt (M),
2013/14:T352 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 1-3 och
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 42.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M880019
MP02500
FP21003
C20003
SD16004
V01504
KD16003
Totalt161128060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Traditionsfartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T429 av Annicka Engblom (M) och
2013/14:T450 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm (båda FP) yrkandena 1 och 2.

5. Fartområdesindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T386 av Per Lodenius (C).

6. Strategiska hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T475 av Billy Gustafsson m.fl. (S).

7. Förarbevis för vattenskoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T212 av Hans Hoff (S),
2013/14:T234 av Jörgen Hellman och Christina Oskarsson (båda S),
2013/14:T260 av Jan Ericson (M),
2013/14:T339 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 11,
2013/14:T371 av Marie Nordén (S),
2013/14:T375 av Anna Wallén (S),
2013/14:T437 av Stefan Svanström (KD) och
2013/14:T485 av Roland Utbult (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

8. Krav på flytväst inom fritidsbåtslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T381 av Lotta Olsson (M).