Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets bet 2017/18:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2018

Beslut

Lagändringar inom sjöfartsområdet (TU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar inom området sjöfart. Beslutet innebär bland annat att:

  • Fartyg ska medföra unionscertifikatet för inlandssjöfart ombord i original.
  • Regeringen ska få meddela regler om undantag från mönstringslagen för så kallade isnavigatörer.
  • Transportstyrelsen ska få överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation att utfärda interimistiska, tillfälliga, sjöfartsskyddscertifikat för fartyg.

Lagändringen om unionscertifikat börjar gälla 7 oktober 2018. Övriga ändringar börjar gälla 1 juli 2018.

Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om bland annat svensk sjöfarts konkurrenskraft, inlandssjöfart och kustsjöfart samt vissa miljöfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-23
Reservationer 15
bet 2017/18:TU16

Alla beredningar i utskottet

2018-05-17, 2018-04-24

Lagändringar inom sjöfartsområdet (TU16)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar inom området sjöfart. Förslagen innebär bland annat att:

  • Fartyg ska medföra unionscertifikatet för inlandssjöfart ombord i original.
  • Regeringen ska få meddela regler om undantag från mönstringslagen för så kallade isnavigatörer.
  • Transportstyrelsen ska få överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation att utfärda interimistiska, tillfälliga, sjöfartsskyddscertifikat för fartyg.

Lagändringen om unionscertifikat ska börja gälla 7 oktober 2018. Övriga ändringar föreslås börja gälla 1 juli 2018.

Trafikutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om bland annat svensk sjöfarts konkurrenskraft, inlandssjöfart och kustsjöfart samt vissa miljöfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-31
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag om ändring i lagen om sjöfartsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:166 punkt 3.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 71 0 0 12
SD 30 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 4 0 1 3
Totalt 286 0 1 62


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mönstringslagen (1983:929),
2. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:166 punkterna 1 och 2.

3. Svensk sjöfarts konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 10,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 35 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 21.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 71 0 12
SD 30 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 4 1 0 3
Totalt 169 118 0 62


4. Närmare om sjöfartsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 42.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 71 0 12
SD 30 0 0 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 215 71 0 63


5. Främjande av inlandssjöfart och kustsjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:42 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3,

2017/18:777 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2017/18:1071 av Helena Bonnier (M),

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 5 och 7,

2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 3,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 16 i denna del,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 37 i denna del,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 41 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 20.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 71 0 12
SD 0 0 30 12
MP 20 0 0 5
C 0 18 0 4
V 1 0 16 4
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 0 0 5 3
Totalt 119 117 51 62


6. Inlandssjöfartens infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD),

2017/18:210 av Lars Tysklind och Said Abdu (båda L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2017/18:760 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2017/18:2440 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 16 i denna del,

2017/18:3673 av Camilla Waltersson Grönvall (M) och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 37 i denna del.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 70 0 1 12
SD 0 0 30 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 0 0 14 5
KD 0 14 0 2
- 0 0 5 3
Totalt 223 14 50 62


7. Farleds- och lotsningsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:735 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 4,

2017/18:1081 av Helena Bonnier (M),

2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 3, 4 och 6,

2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) yrkandena 2 och 4 samt

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 16 i denna del.

Reservation 9 (M, C, L)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 71 0 12
SD 0 0 30 12
MP 20 0 0 5
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 14 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 5 3
Totalt 149 103 35 62


8. Infrastruktur vid hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:800 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 16 i denna del och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 11 (M, L)

9. Vissa miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:286 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:1720 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:1724 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 5, 7 och 8,

2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 1,

2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 8 och

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 16 i denna del.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (L)
Reservation 15 (KD)

10. Nykterhetskontroller för personal inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:634 av Penilla Gunther (KD) delyrkande 2.

11. Båtcharter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:196 av Ola Johansson (C).

12. Flytväst i fritidsbåt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:249 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M).